202012

Nieuws uit Mali

Door de instabiele situatie gecreëerd door extremisme, politieke instabiliteit, stakingen en Corona maatregelen kan je onmogelijk van een normaal schooljaar spreken.  Niet enkel waren de reguliere leraars niet meer aanwezig op de scholen in de rurale gebieden, het was ook soms voor de kinderen te gevaarlijk om naar school te reizen (bvb naar het internaat). 

Ondanks deze moeilijke omstandigheden bleven onze 2 scholen en het internaat open voor de kinderen.

P1090966
P1090953
P1090952
20180205_154624
20180205_153441


Tougoumé & Danibombo

De lessen zijn dit jaar een maand langer doorgegaan en werden na een korte zomervakantie verdergezet.  Het schooljaar 2019/2020 zal nog doorlopen tot het einde van het jaar.  Na de kerstvakantie zal dan het nieuwe leerjaar starten.  Op deze manier probeert men de opgelopen leer achterstand goed te maken.


Het 9de jaar van Tougoumé werd in augustus ter voorbereiding van het centrale DEF-examen naar het naburige Docoumbo gestuurd. Dit DEF-examen laat hen toe om aansluitend hoger middelbaar te volgen. Drie meisjes en 10 jongens kregen daar les omdat de 2de cyclus in Tougoumé gesloten was.  De ouders zorgden voor het eten en onderkomen van hun kinderen.  Met de start van het regenseizoen dienden 8 kinderen terug te keren wegens onvoldoende voedsel. 

De CGS Tougoumé heeft ons dan gevraagd of wij de voedselbedeling op basis van 450 gram rijst per persoon/dag voor onze rekening konden nemen. Aangezien we nog een kleine reserve hadden voor noodgevallen zoals deze, gingen we er graag op in.


Internaat

Wasplek
Koer

Ook in het internaat liet de instabiele situatie zich gevoelen.  In totaal waren er 30 meisjes ingeschreven, maar in de gevaarlijke periodes, waren veel meisjes niet aanwezig en konden ze dus niet naar school.   Dat heeft zijn weerslag gehad op de resultaten tijdens de examenperiode voor hun “bac” ( baccalauréat).  Deze waren uitzonderlijk in oktober in plaats van in Juni.  Slechts 2 meisjes haalden een voldoende en kunnen naar hogere studies.  De andere zullen het jaar moeten overdoen.  Het resultaat in het internaat geeft een goed beeld van het landelijke slaag percentage dit jaar: dit bedroeg slechts 21%, wat extreem laag is.


Ondertussen hebben we in oktober een 4e afbetaling gedaan voor het internaat.  Volgend jaar rond deze tijd volgt de laatste afbetaling en zal het internaat volledig eigendom zijn van Diangu Ire, de organisatie die het internaat beheert en waar wij heel nauw mee samenwerken. Deze vzw heeft bij ons een 30-jarige lening lopen om het gebouw af te betalen; ze rapporteert aan ons via een transparante en sluitende boekhouding, die ervoor zorgt dat de werking volledig zelf bedruipend is.


Om de volledige capaciteit van het internaat te kunnen benutten, plannen we volgend jaar het aantal beschikbare plekken uit te breiden naar 50.  Daarvoor moet er een wateraansluiting met wasbak, douche en koer aangelegd worden. We gaan extra stapelbedden, kasten en tafels aankopen, zodat de meisjes een deftige plek hebben om hun lessen voor te bereiden.

 

Plannen genoeg dus voor het komende jaar.  We hopen dat dit eindelijk terug in min of meer normale omstandigheden kan gebeuren.  Wat ons hier in het Noorden sterkt is het feit dat onze 2 scholen toch openblijven (zij het op een noodregime) en dat beide dorpen zich engageren om onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. 


Voor het internaat hopen we volgend jaar te kunnen voldoen aan de vraag: als we alle projecten gefinancierd krijgen dan zullen we 50 meisjes toegang kunnen bieden naar hoger middelbaar onderwijs, dat is het dubbele van in 2016, het startjaar.

Copyright © All Rights Reserved