201902

Tougoumé

De school met 9 leerjaren draait op volle toeren.  In totaal zijn er een 300-tal kinderen ingeschreven.  Tijdens het bezoek van Eddy waren daar een 200-tal kinderen van aanwezig (67%).  Het absenteïsme werd ook de vorige keren vastgesteld.  Dit blijft een aandachtspunt in de verdere werking.  Het leraarsteam is nagenoeg voltallig met 2 vrouwelijk leraressen in het korps.


De werking van de kantine loopt nog steeds perfect.  De PAM is gestopt met het leveren van fysieke voedsel maar stort nu fondsen om het eten lokaal aan te schaffen.   In totaal heeft de school recht op 600-700 kg/voedsel per maand wat neer komt op 150 gr/kind/dag.    De vrouwen van het dorp koken nog steeds om beurt en krijgen in ruil een middagmaal. 

                                                                                                                                     Klik op de foto's om ze te vergroten


Het dorp werd ingelicht dat de FVST de kantine graag volledig zelfredzaam wil zien worden.  De opbrengsten uit de groentetuin alleen volstaan niet,  maar volgens directeur Augustin moet dit met tussenkomst van de CGS (Comité Gestion Scolaire) vanaf volgend schooljaar haalbaar zijn. 

Onderhoud


Na de herstelling van de ramen van de leraarsverblijven zijn het dit keer de batterijen die aan het einde van hun latijn zijn.  Ze staan in voor de voeding van de laptops en het licht in enkele klassen, maar hebben na 5 jaar onvoldoende laadcapaciteit en moeten vervangen worden.  De FVST zal de aanschaf financieren omdat dit essentieel is voor het computer – en avondschool onderricht.  Er wordt nu immers 6 uur per week computerles gegeven in twee groepen (beginners/gevorderden).


We bekijken verder waar we nog moeten ondersteunen en waar we langzaam maar zeker aan  zelfredzaamheid kunnen beginnen werken.


klik op de foto om een filmpje te starten


Danibombo

De nieuwgebouwde klas staat helaas nog leeg.  Een derde leraar was beloofd door de administratiemaar is niet gekomen vanwege de Jihadistische dreiging.  Er werden daarom geen nieuwe kinderen gerekruteerd voor de leegstaande klas. 

We starten met de bouw van de toiletten.  Dit zal de hygiëne rond de school gevoelig verhogen.  Verwacht wordt dat deze in de loop van maart in gebruik genomen kunnen worden.


Positief is in elk geval dat een aantal leerlingen die dit jaar afstuderen in het 6de leerjaar hun middelbare school gaan aanvangen in de 2de cyclus in Tougoumé.  Dit zal het aantal leerlingen in de tweede cyclus doen toenemen.


Danibombo heeft momenteel alle faciliteiten om in 3 klassen les te kunnen geven aan 6 leerjaren (samengevoegde klassen).  Het dorp is vragende partij voor de verdere uitbouw van de school maar dat is voor de FVST geen prioriteit zolang de bestaande infrastructuur niet ten volle gebruikt wordt.                                                                                             Klik op de foto's om ze te vergroten


Internaat

Vorig jaar waren 20 van de 24 meisjes geslaagd in hun opleiding hoger middelbare school.  Een ongewoon hoog slagingspercentage in Mali.  Aan motivatie schort het dus zeker niet en daarom vergt dit project extra aandacht.

Zoals gemeld is het internaat vorig jaar noodgedwongen verhuisd naar een ander pand.  Momenteel vertoeven er 34 meisjes tussen de 16 en 18 jaar, en er is een wachtlijst.  Er zijn 8 slaapkamers waar de meisjes op de grond slapen.  De werking loopt via een strikte discipline en er is een kokkin en een opzichter aanwezig.


Eddy heeft uitvoerig met de meisjes gesproken en gepeild naar hun ideeën en behoeftes.  Zelf zijn ze vragende partij om stapelbedden in de slaapkamers te installeren zodat de capaciteit van het internaat verhoogd kan worden naar 50.  Ze vragen dus geen persoonlijke zaken maar willen graag nog meer meisjes op school die dan ook de kansen krijgen als zijzelf. 


Om echt stabiliteit en continuïteit aan dit project te kunnen geven wordt er samen met de lokale vzw “Diangu Ire (Mieux vaut s’instruire)”, die het internaat organiseert, gezocht naar een definitieve oplossing voor de huisvesting.  Een vaste plek betekent immers dat we dit project ook op langere termijn kunnen garanderen.  Daarom onderzoeken we of we het gebouw kunnen kopen.  We spreken dan over een fikse investering van om en bij de 50 000 euro.  De FVST is een plan aan het opstellen om na te gaan op welke manier we dit kunnen doen.  We denken aan de spreiding van de aanschaf over een periode van 3 jaar.  Tegelijkertijd zullen we acties in het noorden opstarten om voor de nodige financiën te zorgen.                                                                Klik op de foto om een filmpje te starten


Dit project ligt ons nauw aan het hart.  Het is een sluitstuk op ons doel om de jeugd meer kansen op onderwijs te bieden: het is  begonnen met de lagere scholen van Tougoumé en Danibombo, met aansluitend de inrichting van lagere middelbaar onderwijs in Tougoumé, en nu via het internaat de toegang tot het hoger middelbaar.


De meisjes geven door middel van een aan ons gerichte brief aan dat ze deze kans met beide handen grijpen en dat ze hopen dat nog meer van hun “soeurs” van dit internaat gebruik kunnen maken.   Deze brief geeft een duidelijk beeld over de leefomstandigheden van de meisjes.  Zonder dit internaat zouden ze nu getrouwd zijn, kinderen hebben en vooral geen enkele kans hebben om zich verder te ontplooien.  Nogmaals het bewijs dat onderwijs een pijler is om uit de armoede te geraken. 


Klik hieronder  op de foto's om ze te vergroten


Copyright © All Rights Reserved