201811

De scholen zijn weer van start gegaan in Mali.

Oktober is in Mali traditioneel de maand waar het schooljaar weer start.  Meer dan 330 kinderen in Tougoumé en 80 in Danibombo zijn dit schooljaar ingeschreven.  De meisjes van het internaat zijn verhuisd naar een nieuw onderkomen.


Danibombo

Bij het begin van het schooljaar is het nieuwe 3e klaslokaal in gebruik genomen.  In totaal zitten er nu 80 kinderen in drie klaslokalen (2de, 5de en 6de).  We beschikken over 2 leraars die afwisselend lesgeven in de verschillende klassen.  Een zoektocht naar een derde leraar is bezig.

Met meer dan 80 kinderen in de school is de nood aan sanitaire voorziening hoog.    De financiering hiervoor is quasi rond zodat we straks kunnen starten met de bouw van de 6 toiletten .  De hygiëne rond en in de school zal daardoor gevoelig verbeteren.Tougoumé

Hier zijn meer dan 300 leerlingen het schooljaar 2018/2019 aangevangen.  Per leerjaar zitten er tussen de 40 en 55 kinderen in de klas.  Gelukkig beschikken we over een volledig lerarenkorps voor de lagere school. 


Het aantal leerlingen in onze middelbare school blijft stijgen.  Daar waar we voor het 8ste en 9de leerjaar een 10tal leerlingen hebben zitten er nu 17 in het 7de leerjaar.  Op een totaal van 36 kinderen zijn er 21 meisjes!  Helaas is hier één leraar directeur geworden in Koro en onze leraar/directeur is gemuteerd naar San.  Blijven er dus 2 leraars en een stagiaire over en zijn we op zoek naar 2 extra krachten.De 9 verblijven van de leraars hebben af te rekenen met agressieve termieten en insecten die zich te goed doen aan de houten kozijnen van ramen en deuren.  Het nodige herstelwerk dringt zich op om de onderkomens ook op lange termijn bewoonbaar te houden.Internaat

Vlak voor het einde van het vorige schooljaar werd ons vanuit Bandiagara bericht dat vanaf dit schooljaar 2018/19 het gebouw waar de meisjes verbleven niet langer beschikbaar was.  Om de continuïteit van dit project , nl. een goed onderkomen , te steunen werd direct een zoektocht gestart naar een nieuw geschikt gebouw.  Dit resulteerde in een nieuw verblijf (zie foto’s), dat evenwel niet meer gratis was zoals het vorige. De huur van  2500 euro/schooljaarjaar zal de FVST   op vraag van de initiatiefnemers voorlopig op zijn rekening nemen.


Momenteel voeren we een onderzoek naar een meer duurzame oplossing, dwz het bouwen van een eigen internaat , om het op lange termijn veel goedkoper dan huren te laten functioneren.  In het nieuwe onderkomen kunnen een 30-tal meisjes terecht.  Van de vorige groep van 24  ( dit was de max. capaciteit van het vorig internaat)kwamen 20 meisjes terug om dit jaar verder te gaan.  Er zijn dus een 10tal plaatsen open voor nieuwe meisjes terwijl we bijna 50 aanvragen hebben gekregen.


Idealiter zouden we moeten wegens de grote vraag moeten gaan voor schaalvergroting, dwz een internaat van ca. 600 m² bebouwd oppervlak voor ca 60 meisjes, maar dan spreken we al gauw van een investering van 100.000 euro…………


Opvolgingsbezoek

Op 7/12 vertrekt Eddy voor een 10 daags opvolgingsbezoek. Hij neemt ook een 10tal 2e hands laptops mee, ter vervanging van defecte units van de computerklas. Deze laatste zijn bijna 10 jaar oud, en hebben 3 jaar in uiterst moeilijke klimatologische omstandigheden moeten werken, nl hitte ( tot 50°) en stof ( Sahel wind). De defecte units worden ingezet voor vervangingsonderdelen.

Reparaties worden betaald uit de opbrengsten van de groententuin


Copyright © All Rights Reserved