201807

Het schooljaar loopt ook in Mali ten einde.  De kinderen maken zich op voor een drie maanden durende vakantie.  In die periode helpen ze meestal op het land om er mee voor te zorgen dat er straks voldoende eten is voor het gezin.


Internaat

De meisjes hebben hun lesboeken ontvangen  Deze boeken zullen centraal bewaard worden en zullen de meisjes helpen om hun Baccalaureaat te halen.  Naast boeken zijn ook woordenboeken aangeschaft.  Enkel een woordenboek Duits/Frans ontbreekt daar wordt verder naar gezocht.Ambities op het internaat


Toen Danny in het voorjaar een bezoek bracht aan het internaat kreeg hij een rondleiding van twee ambitieuze meisjes.  Bienvenue Togo en Ilaome Arma zitten beide in het 11de leerjaar (vergelijkbaar met het 5de middelbaar) en volgen er Wetenschappen.  Beide willen graag volgend jaar het middelbaar afmaken om daarna verder te studeren om dokter te worden.  Ilaome wil daarna graag terug naar haar dorp om daar haar dokterspost op te zetten.


Niet iedereen kan dokter worden.  Echter, zonder steun aan het internaat zou het voor Bienvenue en Ilaome een stuk lastiger zijn om als meisje in een moslim land, uit een verafgelegen dorp en met zeer beperkte financiële middelen hun droom achterna te gaan.


Mede dankzij jullie steun die onze organisatie ontvangt kunnen we Bienvenue en Ilaome samen met nog 22 andere meisjes de mogelijkheid bieden om hun droom te realiseren.


Klik op de foto om het filmpje te zien met Bienvenue en Ilaome.We zijn aan het bouwen in Danibombo

Het derde klaslokaal in Danibombo krijgt langzaam maar zeker vorm.  Er wordt hard gewerkt om dit lokaal klaar te krijgen voor de start van het volgend schooljaar in Oktober.  Er zullen dan weer een 40-tal kinderen toegang hebben tot onderwijs.  Nu het lokaal in aanbouw is kan het dorp een aanvraag doen voor een extra leerkracht.  De schoolbanken zijn besteld en de klas bijna af  dus we gaan ervan uit dat we in oktober met drie volle klassen het nieuwe schooljaar starten.


Honger

Door de mislukte oogst heerst er honger in de regio.  Terwijl wetenschappelijke studies uitwijzen dat de Sahel regio in zijn geheel de laatste 10 jaar meer regen krijgt dan vroeger, zijn er lokaal enorme verschillen in de regenval. Helaas valt de regio rond Bandiagara, dus waar onze scholen liggen, in een deel dat water tekort blijft hebben. 


Dat heeft ook zijn weerslag  op de verderzetting van onze projecten.  Kinderen komen minder naar school omdat ouders wegtrekken op zoek naar eten en de beloofde hulp om stenen te kappen voor de toiletten is gestopt.  Met een lege maag werken is geen succesformule.  Gelukkig zijn er stenen genoeg voor het klaslokaal maar de toiletten worden naar een later tijdstip verschoven gedurende volgend schooljaar.


De FVST heeft vragen gekregen van Danibombo en van Tougoumé voor noodhulp.  De honger is groot.  De meeste families leven op maximum 1 maaltijd per dag. Als kleine organisatie kunnen we hier niet mee helpen maar we trachten via onze kanalen grotere organisaties te contacteren in de hoop dat zij iets kunnen betekenen voor de dorpen.Copyright © All Rights Reserved