201802

Tougoumé

Het was 6 jaar geleden dat Danny de school bezocht.  De klassen in de lagere school zitten vol.  Momenteel zijn er 5 leraars actief voor de 6 klassen.  Eén lerares is in bevallingsverlof en zal weldra terugkeren.  Het leraarskorps is jong en gemotiveerd in de klassen zitten tussen de 30 en 40 kinderen per leerjaar.  In het eerste leerjaar zitten meer dan 50 kinderen.


In het lager middelbaar zitten een 10-tal jongeren per klas.  Ondertussen zijn er al twee lichtingen afgestudeerd van het lager middelbaar in Tougoumé en allen zijn verder gaan studeren: in de eerste lichting waren er 4 leerlingen die verder studeerden, en dat aantal is dit jaar reeds gegroeid tot 12 leerlingen in het 7de .


De groentetuin is zelfbedruipend.   Van de oogst wordt fruit en groenten verkocht welke niet in de maaltijden van de kinderen gebruikt wordt.  Het geld dat hiermee verdiend wordt volstaat voor de aanschaf van zaden en voor het klein onderhoud van gereedschap.  Kolen, tomaten en uien worden gedroogd om toe te voegen aan de maaltijd van de kinderen.  Sla wordt bij de maaltijd gegeten als ze oogstrijp is.


De refter is nu elke morgen voor de middag in gebruik genomen door Mevr. Lamatou Gindo, een kleuterleidster die een 50-tal kleuters onder haar hoede heeft.  Voorheen zaten ze in een schuur in het dorp, maar die kunnen ze niet langer gebruiken.  Na contact met de schoolraad (CGS) is er besloten dat ze gebruik kan maken van de refter.  Optimaal is het niet en daarom vraagt de CGS of het mogelijk is om op het schoolterrein een “Jardin d’enfants’ aan te leggen om de kleuters in onder te brengen. Danibombo


Heel het dorp is uitgelopen om Danny te ontvangen.  De vrouwen zingen en dansen en de Chef Du village wenst hem hartelijk welkom.  Na de begroeting volgt een traditionele thee ceremonie en een bezoek aan de school.  In de school werd vorig jaar een tweede klaslokaal gebouwd.  In het eerste leerjaar zitten 50 kinderen die les krijgen van meester/directeur Mombalou.  Hij vertelt dat hij ontzettend blij is met het klaslokaal en dat vertaald zich ook in het aantal kinderen dat gerekruteerd is. 


Samen bezoeken we de andere klas waar het 4de en het 5de samen les krijgen van meester Moumine.  Mombalou en de Chef Du village spreken de hoop uit dat er een 3de klaslokaal gebouwd kan worden en dat er extra banken aangeschaft kunnen worden die nodig zijn door het groot aantal kinderen. 


Daarnaast is er nood aan een sanitair blok.  De kinderen doen hun behoefte rond de school wat voor een zeer onhygiënische situatie zorgt.


Internaat te Bandiagara

Op het internaat zitten 24 meisjes van 15-19 jaar, die les volgen in diverse richtingen.  Sommigen op het Lycée met als doel om verder te studeren en andere op een Ecole Professionel.  Op die laatste volgen ze richtingen zoals boekhouding, administratie en secretariaat.  De meisjes hebben een brief opgesteld die voorgelezen wordt.  Hierin bedanken ze de FVST voor haar bijdrage en benadrukken dat het zonder die hulp niet mogelijk was/ is voor hen om verder te leren. 


Eén zin uit hun brief klinkt als een klok “ Soyez remerciés, nul doute qu’éduquer une fille c’est éduquer une nation. Nous, les filles de l’internat ,ne manqueront jamais d’honorer notre  devoir d’étudier “


“Bedankt voor de steun, twijfel er niet aan dat het opleiden van een meisje hetzelfde is als het opleiden van een natie.  Wij de meisjes van het internaat zullen niet verzaken om on opleidingsdoel te halen”


In de brief geven de meisjes aan dat ze boeken missen. Lesboeken, woordenboeken en ander lesmateriaal.  Ze vragen of wij hier iets in kunnen betekenen.


Het internaatgebouw zelf is de achillespees van dit project.  Het gebouw wordt gratis ter beschikking gesteld door een sympathisant, maar biedt geen garanties voor continuïteit.  Vandaar de vraag of we iets konden betekenen om een stuk land aan te kopen, om daar  dan door vrijwilligers een internaatgebouw te laten bouwen. 


Algemeen

Dus weeral best veel vragen voor de FVST : we gaan bekijken wat we kunnen doen.  We zijn blij dat de projecten goed draaien en dat we resultaten zien.  Onder moeilijke omstandigheden wordt er vooruitgang geboekt en dat sterkt de FVST om de projecten te blijven ondersteunen met uw hulp.


Copyright © All Rights Reserved