201707

Ook in Mali loopt het schooljaar ten einde.  Op alle vlakken heerst er een drukke bedrijvigheid.


Tougoumé

In Tougoumé wordt alles in gereedheid gebracht voor het schoolfeest.  De FVST schonk een schaap en een zak rijst als feestmaaltijd voor alle kinderen en leraars op school.


Danibombo

In Danibombo is er naast het aflopende schooljaar ook veel bedrijvigheid op bouwtechnisch vlak.  Mede door de steun van Wereld Missie Hulp (www.wereldmissiehulp.be ) wordt er druk gewerkt aan de bouw van het tweede klaslokaal.  Het lokaal zal klaar zal zijn in oktober, tegen het begin van volgende schooljaar.  Zoals gebruikelijk worden de stenen voor het lokaal gekapt door lokale jongeren, die in ruil een middagmaal aangeboden krijgen van de FVST. De schoolbanken moeten wel nog aangekocht worden.Internaat

Op het internaat hebben de meisjes hun voorlopige rapporten gekregen.  In feite is er weinig verschil met de Belgische rapporten. 

Bij de ene al wat beter als bij de andere en bij sommigen zelfs uitmuntend.   Voor de FVST was de inzage van die rapporten een conditie om dit project eventueel verder te zetten.  Nu we de rapporten hebben stellen we vast dat de meisjes naar school gaan en degelijke resultaten halen.  Van zodra we de eindrapporten hebben en zicht hebben op de continuïteit ivm algemene financiering zullen we kunnen beslissen om  ook dit project verder zetten, en de 24 meisjes alle kansen te geven.


Onderzoek naar een waterput voor Doundiourou

De ngo Ninafri (https://ninafri.wordpress.com/ ) heeft in 2014 een waterput en watertoren gebouwd voor onze school in Tougoumé.   Deze levert prima werk voor de irrigatie van de schooltuin en voor de schoolkantine. 


Eén van onze leraars, Iguéré, vroeg of het mogelijk was om een soortgelijk project te starten in zijn geboortedorp Doundiourou

( op zo’n 60 km van Tougoumé).  Hier vallen veel waterputten droog  buiten het regenseizoen. Men moet dan kilometers lopen en aanschuiven om aan vers water te geraken.  Na contact met Ninafri is er een onderzoek gestart om na te gaan of dit project gerealiseerd kan worden.  Aangezien een dergelijk project buiten de financiële operationele horizon van FVST ligt,  zullen wij hier enkel als tussenpersoon fungeren en zal Ninafri autonoom beslissen of ze in het project zullen stappen. Meer hierover later.


Copyright © All Rights Reserved