201704

Bezoek Tougoumé

In Tougoumé had Eddy speciale aandacht voor de infrastructuur.  In totaal zijn er nu 9 klassen, een magazijn en een refter in  gebruik.  Alle gebouwen zijn in goede staat en kunnen tot  400 leerlingen herbergen. 

Daarnaast zijn de leraarsverblijven vernieuwd en bijgebouwd  tot  9 stuks (inclusief gezamenlijk toilet en douche).  Alle leraars komen maandagochtend naar Tougoumé en blijven daar tot vrijdagnamiddag.


De tuin en boomgaard liggen er fantastisch bij.  Er is binnenkort 9500 m² in gebruik en er wordt dagelijks 12 tot 15 m³ water gebruikt.  Een bijkomend waterreservoir van 3m3 wordt nu bijgebouwd om het verst afgelegen deel te kunnen bewateren. 

Kleine partijen groenten worden in de kantine geserveerd ( wortelen, tomaten, sla,…).   

De teelt van uien gaat goed maar de verkoop ervan brengt niet genoeg op om substantiële inkomsten aan de kantine te leveren.  Daarom werd er overgeschakeld op het kweken van kolen.  Ondertussen beseffen we dat de opbrengst van de tuin niet voldoende kan zijn voor het  volledig financieren van het eten op school. We werken er verder aan om de tuin zonder kosten te laten draaien en de opbrengsten in de maaltijden te verwerken. De tuin heeft nu ook een voorbeeldfunctie in het dorp, waar de voormalige “mannen” en “vrouwen” tuinen er verwaarloosd bijliggen.


Het aantal “schoolgaande” kinderen gaf een vertekend beeld, dit was de vaststelling van het FVST, en werd na filtering gecorrigeerd: er worden nu realistische categorieën aangemaakt:

  • regelmatige leerlingen: komen dagelijks( ca 60%)
  • onregelmatige leerlingen: komen een aantal keer per week ( ca 20%)
  • uitgesloten leerlingen: waren lang geleden ingeschreven maar zijn reeds te lang afwezig om nog ooit bij te kunnen benen, en werden dus geschrapt( ca 20%)
  • leerlingen “ à faible scolarisation”: enkelen krijgen alsnog een kans


Op een totaal van ca 330 overgebleven ingeschreven leerlingen zijn er ca 250 regelmatig

De UNO/PAM is overgeschakeld van het leveren van voedsel naar het storten van fondsen voor de aanschaf van goederen.  Hierdoor wordt er naast gierst ook rijst, couscous en spaghetti geserveerd.

Dagelijks bereiden 5 moeders (uit 5 wijken in het dorp) om beurt het eten in ruil voor een maaltijd. 

Maandelijks wordt er 600 à700 kg voedsel gekocht en klaargemaakt op basis van 150 gram/dag/kind.   Door de afwisseling in het eten wordt de eentonigheid van de maaltijden doorbroken.


Boven de refter is een herdenkingsplaat aangebracht ter nagedachtenis van onze overleden vriendin Colette die mee aan de wieg stond van dit project.  Zo zal ze altijd aanwezig zijn bij het project dat haar nauw aan het hart lag.


De computerklas werd uitgebreid met 5 extra laptops, ook geschonken door DAB Loodswezen. De leerlingen van het lager middelbaar krijgen 2 uur les per week.

Klik hier voor alle foto's van Tougoumé


School Danibombo

Eddy werd feestelijk onthaald in Danibombo. Een spandoek gaf aan dat het dorp ten volle voor het onderwijs wil kiezen.


Het 3de en 4 de leerjaar gebruiken samen de nieuw gebouwde klas.

Omdat er geen extra leerkracht aan de school was toegewezen door de administratie ( die zéér zuinig is met het toewijzen van leerkrachten, bij gebrek aan voldoende middelen verstrekt door de staat) werden er dit jaar geen nieuwe leerlingen gerecruteerd voor het eerste leerjaar

Klik hier voor de foto's van DanibomboInternaat

Het internaat ,waar 24 meisjes logeren , draait op volle toeren.  Een huishoudster zorgt voor het eten en kijkt streng toe op de gedragsregels die ingesteld zijn. 


De meisjes gaan naar school en moeten op vaste uren weer terug in het internaat zijn.  Het gebouw is functioneel en biedt datgene wat je van een internaat in Mali mag verwachten.  De FVST steunt dit project door de helft van de lopende kosten te dragen (Eten, huishoudster,…).  De meisjes krijgen de beschikking over 7 laptops, ook geschonken door DAB Loodswezen , als ondersteuning voor hun studies.

We ontvingen een dankbrief van de organisatie voor onze steun.

Klik hier om de brief te lezen (Frans)We hopen dat de meisjes die hier onderwijs in het hoger middelbaar volgen hun droom zullen kunnen waarmaken.

Klik hier voor de foto's van het internaat


 

Plannen voor 2017


Tougoumé

Het keukengebouw in Tougoumé wordt vernieuwd , geventileerd en verstevigd.  Er zal een stenen “open” bovenkant aangebracht worden zodat de rook die vrijkomt bij het koken beter kan ontsnappen.  De vrouwen die koken zullen dan minder blootgesteld worden aan de hitte en de schadelijke stoffen, die vrijkomen bij het houtvuur dat nodig is voor het koken.


Het gebruik van de computers moet geïntensifieerd worden.  De leraars werden uitgenodigd om hun computers meer te integreren in het lessenpakket. FVST heeft gevraagd dat de kinderen ook toegang tot de computers onder toezicht  te geven tijdens de week om te oefenen.


Tijdens het overlopen van het aantal leerlingen in de school werd vastgesteld dat er gedurende het jaar ca 1/3 van het totaal aantal ingeschreven leerlingen afhaakt.  De Comité de Gestion Scolaire heeft na een 3 daags overleg met directeur Augustin Togo en de inspecteur van de CAP, besloten om de nodige maatregelen te nemen die ervoor moeten zorgen dat nog meer kinderen regelmatig naar school komen, oa dmv :

  • begeleiding (positieve actie)
  • beboeting bij afwezigheid ( penaliserend);
  • dit om de beoogde 80-90% van de kinderen naar school te krijgen .


Onze doelstelling blijft immers om alle kinderen te leren lezen en schrijven.  Deze lokale regio op het Dogonplateau te NW van Bandiagara blijft een moeilijk te overtuigen bevolkingsdeel om alle kinderen standaard naar officiële school te ( blijven) sturen…………..


Danibombo 

We zijn gestart met de bouw van een tweede klaslokaal.  Mede met de steun van Wereld Missie Hulp  is de financiering hiervan

rond. 


Voor de inrichting van de klas ( banken, kasten, lesgerief) werd steun gevraagd aan en toegezegd door  Rotary Antwerpen West en Rotary Bamako, mogelijk ook gedeeltelijk voor de volgende klassen.

We hopen de klas met de start van het volgende schooljaar in gebruik te nemen (Oktober 2017).


Informeel is er door het CAP reeds een extra leerkracht toegezegd.  Deze is nodig om les te kunnen geven in het extra klaslokaal aan het nieuwe 1e leerjaar.


Internaat

De resultaten van de meisjes in het internaat zullen de basis worden voor de eventuele verderzetting van dit project.  De meisjes worden goed opgevangen in het internaat, de structuur zit goed in elkaar maar we willen toch ook resultaten zien.  Daarom evalueren we op het einde van dit schooljaar.Copyright © All Rights Reserved