201508

August 2015


Eddy en Marie-Louise bezochten Tougoumé in februari en zagen dat het goed was.

Het bezoek van Eddy en Marie-Louise was één in het kader van de opvolging van project.  Met eigen ogen kunnen zien wat de voortgang is betekent meer dan via foto’s, mail of telefoon het project opvolgen.  Tijdens het bezoek werden alle facetten van het project bekeken en geanalyseerd.    Conclusie was dat er reeds grote stappen gezet zijn maar dat er nog werk aan de winkel is.


School

De school heeft nu meer dan 320 kinderen die dagelijks naar school komen.  Het totale lerarenkorps bestaat naast Directeur Augustin uit 7 leraars en 4 stagiaires.  In de eerste drie jaren van de lagere cyclus wordt in twee ploegen lesgegeven vanwege het groot aantal kinderen per klas.  Zo heeft het eerste leerjaar meer dan 90 kinderen en zijn er nog eens 20 geweigerd vanwege capaciteitsgebrek.   

Nu wordt in de eerste twee jaren dus in twee groepen gewerkt waar ’s ochtends een eerste groep onderricht krijgt en ’s middags de tweede groep.  Hier is voor gekozen om de groepen beheersbaar te houden en om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger niveau te brengen.

Conclusie die we kunnen trekken na 4 jaar FVST is dat de kinderen van Tougoumé de weg naar de school gevonden hebben en dat het leraarcorps fors uitgebreid is.  Hiermee is een eerste doelstelling van ons project gerealiseerd.


De financiering van de toiletten is rond

Gezien het groeiende aantal  kinderen was het noodzakelijk om ook de sanitaire voorzieningen aan te passen.  Met in totaal 6 toiletten was het duidelijk dat hier iets aangedaan moest worden.  Daarom werd besloten om in de vakantieperiode de bestaande toiletten te renoveren en om een nieuwe blok van 5 toiletten bij te bouwen.   Met de bouw van deze nieuwe toiletten zouden de hygiënische omstandigheden weer op peil moeten zijn.


Bouw nieuw klaslokaal gaat van start

Naast de toiletten werd er ook gestart met de bouw van het 9-de (en laatste) klaslokaal.  Hiermee hebben we een “Ecole complète” die de lagere graad van onderwijs kan leveren.  Tevens werd gestart met de bouw van het magazijn om de geteelde goederen in op te slaan.


Informatica

Een volgend project in ontwikkeling is de inrichting van een computerklas voor het 7/8/9e leerjaar. Meer daarover later........


Na 5 jaar

De FVST is trots op wat er de afgelopen 5 jaar gerealiseerd werd.  Vooral de samenwerking met Augustin en de lokale bevolking heeft ertoe bijgedragen dat dit project gestaag groeide.  Het leerlingenaantal is spectaculair gegroeid, klaslokalen werden gebouwd en een watervoorziening werd aangelegd.  Dit is slechts een greep uit alle zaken die de afgelopen 5 jaar opgeleverd werden.


Langs deze weg willen we iedereen die ons project de afgelopen jaren heeft gesteund van harte bedanken en hopen dat we ook de komende jaren op jullie steun kunnen rekenen.Copyright © All Rights Reserved