201502

Februari 2015

De Financiering van het extra klaslokaal is rond

We gaan van start met de bouw van het klaslokaal voor het 9de jaar.  Met dit laatste klaslokaal komen we tot een “Ecole complêt” in Mali


We zijn een volwaardige school geworden en het leerling aantal is gestegen van een kleine 100 in 2010 naar meer dan 340 in 2014.  Binnen enkele jaren zal de school ongeveer 450 leerlingen hebben.

Bijna alle kinderen in Tougoumé zullen dan de mogelijkheid hebben om naar school te gaan en om te leren lezen en schrijven.

Toen we een 5-tal jaar geleden van start gingen hadden we zelfs in onze stoutste dromen niet op dit resultaat gerekend. 


Financiering toiletten

We bekijken of we ook het sanitaire deel van de school nog dit jaar kunnen aanpakken.  Door de explosieve groei zijn de toiletten aan uitbreiding en vervanging toe.  Tijdens de pauzes gaan veel kinderen nu hun behoeftes doen in de velden rond de school aangezien er een tekort is aan infrastructuur.  We willen hier een halt aan roepen maar we willen eerst zeker zijn dat we deze investering  kunnen dragen.


Eddy & Marie-Louise vetrekken naar Mali

Deze maand zullen Eddy en Marie-Louise een bezoek brengen aan de school in Tougoumé.  Ze zullen zich door Augustin laten rondleiden en zullen de voortgang van het project aan de lijve kunnen meemaken.   Tevens zal met Augustin overlegd worden waar de noden van de scholengemeenschap liggen.  De toiletten zal allicht één dossier zijn maar nog andere onderwerpen zullen zeker aan de orde  komen, zoals kwaliteit van het onderwijs verbeteren, zelfredzaamheid van de kantine verhogen.

De tuin is ingezaaid


De Tuin op volle toeren

Nu de waterput en toren op volle toeren draait is ook de tuin in gebruik genomen.  De dorpelingen hebben de aardappels gepland voor ze vetrokken voor de rijstoogst(seizoensarbeid)bij Mopti ( 80 km westwaarts langs de Niger rivier) en er is een systeem ontwikkeld om de tuin te onderhouden.  Elke klas heeft de verantwoordelijkheid gekregen over een perceel in de tuin.  Elke klas werkt dus mee aan de verder uitbouw van de tuin.

Ondertussen zijn het aantal kraantjes om de handen te wassen gehalveerd van 10 naar 5.  Er werd vastgesteld dat er teveel water werd verspild en daarom werd er ingegrepen.  Water is nog meer dan in het Noorden een kostbaar goed in Tougoumé en er wordt nauwgezet op toegezien dat het niet verspild wordt.


Last but not least :

Caritas heeft een nieuwe bankrekening voor uw giften:


BE88 0000 0000 4141 (BIC: BPOTBEB1)

met vermelding van “P 1255 Scholenproject Tougoumé Mali”.


Gelieve uw eventuele bestendige opdracht ook aan te passen aub.


Copyright © All Rights Reserved