201411

Het dorp oogst tussen de 2,5 en 3 ton gierst

Op de gierstvelden die aangeplant werden door het dorp werd in totaal voor ongeveer 3 ton gierst geoogst.   Doordat de regen wisselvallig kwam en omdat we bezoek hebben gehad van rondtrekkende kuddes vee (zie vorig artikel) wordt de oogst als gemiddeld beschouwd.   Een eerste raming leert ons dat de eerste oogst niet voldoende gaat zijn om de hele school van gierst te voorzien.  Daarvoor had de oogst minimaal 4 ton moeten zijn.  Ook al is de oogst niet dekkend voor de voedselvoorziening toch vinden wij het belangrijk dat er bijgedragen wordt door de lokale gemeenschap om dit schoolproject te ondersteunen.  Zo werken we aan een mentaliteitswijziging en hopen we dat op termijn deze bijdrage als vanzelfsprekend gevonden wordt. 


We kochten een groot zeil om de gierst op te drogen en een 40-tal zakken om de gierst op te slaan.  Het tekort aan gierst zal vanuit de FVST aangevuld worden met rijst.


Unicef

Unicef leverde speciale ontsmettingszeep in de strijd tegen Ebola.  Alhoewel er in Mali nog maar één geval van Ebola werd vastgesteld wordt er preventief aan gewerkt om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

 

Plannen voor volgend jaar

Het succes van de school zorgt ervoor dat we moeten blijven investeren.  Immers met meer dan 350 kinderen zit de school bijna aan zijn maximum.  Daarom maken we plannen om volgend jaar een 9de klaslokaal te bouwen en om ook de sanitaire voorzieningen, die reglementair moeten aanwezig zijn bij de uitbreiding,  aan te pakken.  Deze laatste waren voorzien op een school met ongeveer 200 kinderen en niet op het dubbele hiervan.  Daarom de plannen om in 2015 een 9de leerjaar te bouwen om zo tot een volledige school te komen en om nieuwe toiletvoorzieningen te bouwen die voldoen aan de huidige omvang van de school.  De beslissing van deze twee bouwprojecten zal afhangen van de financiering.  Vinden we voldoende steun bij sponsors en sympathisanten dan kunnen we  de bouwwerken laten we starten. 

 

November 2014


De watertoren wordt in gebruik genomen

Eind vorige maand was de watertoren klaar voor gebruik. Als laatste werden de zonnepanelen en de waterpomp geïnstalleerd. Daarna werd in 3 etappes de toren gevuld met water. Nergens waren er lekken en dat betekende dat de watertoren gebruikt kan worden.


Op het terrein zijn 8 waterkranen geïnstalleerd. Op de kranen zullen hangsloten worden gemonteerd om het verbruik van water tot een minimum te beperken.  We hebben 170 meter waterslang gekocht.  Deze zal in stukken van 20 à 30 meter versneden worden.  De waterslangen zullen op de aftappunten geplaatst worden om zo de tuin te kunnen irrigeren. 


Het in gebruik nemen van de watertoren en de waterleidingen is van cruciaal belang in de stappen naar zelfredzaamheid.  Het telen van groenten en fruit voor gebruik binnen de school en de verkoop van de gewassen is immers één van de fundamenten voor de dagelijkse werking van de school en de financiering hiervan.


Bekijk hier de bouw van de watertorenCopyright © All Rights Reserved