201410

Oktober 2014


Nieuw schooljaar met in totaal 80 nieuwe leerlingen.

Het schooljaar is ook in Tougoumé van start gegaan.  In totaal zijn er een 80-tal nieuwe leerlingen ingeschreven.  Dat brengt het totaal op meer dan 350 kinderen die dagelijks lessen zullen volgen in het lager en middelbaar onderwijs.  In totaal zijn er 5 leraars voor de lagere cyclus en drie voor de middelbare klassen (7de en 8ste).  De  6de leraar voor de lagere cyclus wordt begin november verwacht, tot zolang neemt onze directeur Augustin de lessen voor het eerste leerjaar voor zijn rekening. Dit schooljaar moeten we weer op een voltallig lerarenkorps kunnen rekenen, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

 

De watertoren is klaar voor gebruik

De betonnen constructie van de  watertoren van 15.000 ltr is de afgelopen weken afgewerkt.  De pomp en zonnepanelen zijn geïnstalleerd en de toren wordt momenteel langzaam gevuld.  Directeur Augustin meldt dat er nog geen enkel probleem is opgedoken mbt lekken in de constructie van de watertoren of leidingen.


Met deze laatste werken finaliseren we een project dat startte met het graven van een waterput tot op een diepte van 90 meter, en aansluitend het bouwen van de watertoren met zonnepomp en het aanleggen van leidingen om de tuin van water te voorzien.  Dit moet de school en het dorp in staat stellen om de oppervlakte van de groentetuin te verdubbelen om zo voldoende groenten en fruit te kunnen kweken voor de school. Voor dit project sloegen we de handen in elkaar met ngo Ninafri, een organisatie welke gespecialiseerd is in het aanleggen van waterputten en het bouwen van watertorens.Naast het sociaal aspect is ook het ecologisch aspect belangrijk.  Door gebruik te maken van zonne-energie maken we gebruik van een natuurlijke energiebron die geen CO2 uitstoot met zich meebrengt.s.De kleuterschool gaat in januari van start

Vanaf januari 2015 zal er op de terreinen van de school kleuteronderwijs opgestart worden.  Deze kleutertuin is een initiatief van het dorp en zal ook volledig door hen georganiseerd worden.  Doelstelling van het kleuteronderwijs is om de kinderen voor te bereiden om in te stromen in het lager onderwijs.  Dit zal een positieve impact hebben op het niveau van het onderwijs.

 

De gierstvelden krijgen ( helaas) bezoek

De aangeplante gierstvelden die voor een groot deel voor het middagmaal van de kinderen moet zorgen zijn "bezocht" door de kuddes van de rondtrekkende herders (Peul).  Een deel van de jonge plantjes is hierdoor verloren gegaan.  Augustin heeft via de rechtbank een schadevergoeding gekregen van 100 000 CFA (195 euro) en de Peul worden de toegang tot de gemeenschappelijke dorpsvelden ontzegt.

 

Ook het voedselmagazijn wordt in januari 2015 gebouwd.

De bouw was vertraagd doordat begin dit jaar onvoldoende stenen op tijd gekapt konden worden door de jongelingen van het dorp. Er waren immers ook stenen nodig voor de meer dringende projecten als de watertoren en het 8e klaslokaal.


Vanaf februari kunnen alle voedselstocks zoals gierst, rijst, gedroogd fruit en groente daar bewaard worden, afgeschermd van ongedierte.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved