201405Leraren logies gerepareerd

Naast bouwwerken is er ook aardig wat reparatie werk aan gang.  Zo werden de lerarenlogies voorzien van een nieuw dak en werden er in 3 klassen een tussenplafond aangebracht om de extreme hitte  van de zon op het zinken dak buiten te houden.
Voorbereidingen volgend schooljaar volop aan de gang

Naast de bouwwerken wordt er ook druk gewerkt om het lerarenkorps op peil te brengen.  Zo werd contact gelegd met de administratie en werd er een aanvraag gedaan voor 11 leraars en stagiaires.


De school heeft de belofte gekregen van de administratie dat er een kleuterschool geïnstalleerd zal worden.  Deze kleuterschool zal volledig door de het dorp ingericht worden. Dit alles moet de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.


 

Mei 2014

Veel activiteiten op het schoolterrein.

Drukke tijden in Tougoumé: er wordt gebouwd, geboord en aan het volgend schooljaar gewerkt.  Daarnaast engageert het dorp zich meer en meer in zaken zoals kleuteronderwijs, voedselvoorziening en het kappen van de stenen.  We zetten grote stappen en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap blijft alsmaar groeien.

 

Kappen van stenen begonnen

Het dorp is begonnen met het kappen van stenen voor  de bouw van de watertoren, het magazijn en het nieuwe klaslokaal.  De stenen worden door de jeugd van het dorp gekapt en per “charrette” naar Tougoumé gebracht.

 

Waterput                                           Meer foto's .....

De boringen voor de waterput die in samenwerking met Ninafri worden gedaan zijn afgerond.  Er is geboord tot een diepte van meer dan 90 meter.  Er werden 4 waterlagen gevonden waarvan diegene op 45 en op 70 meter gebruikt zullen worden vanwege het hoogste debiet.  Dit debiet en de kwaliteit van het water moet straks voldoende zijn voor de bewatering van de tuin en de watervoorziening van de school.  Het dorp was heel blij met de geslaagde boring en heeft een geit aangeboden om dit te vieren.

 

Bouw gestart

Nu de stenen beschikbaar zijn is de bouw van het klaslokaal van het achtste leerjaar volop aan de gang.  Vanaf september zullen de kinderen hier hun lessen kunnen volgen en zijn we weer een stap dichter bij een “école complet”.

 

Zodra de watertoren in gebruik wordt genomen zullen er watermeloenen geteeld worden in de tuinen van de school.  Een tuinman zal gedurende twee maanden de teelt voor zijn rekening nemen.  We hopen er hier een 1000-tal van te kunnen oogsten.

 

Aansluitend wordt er gestart met de bouw van het voedingsmagazijn van de school.  De opbrengst van de 3 hectaren gierst en 1 hectare bonen ,die de dorpelingen zullen telen, worden in dit magazijn opgeslagen en zullen gebruikt worden  voor het middagmaal voor het volgende schooljaar.Copyright © All Rights Reserved