201402

Bouw van een extra klaslokaal

Samen met Wereld Missiehulp (http://www.wmhelp.be/ ) plannen we de bouw

van een extra klaslokaal.  Hier zullen we in het schooljaar 2014/2015 het achtste leerjaar in huisvesten.  Als we in 2015 ook een klas voor het negende jaar bouwen hebben we onze “Ecole Complet”. Een volledige school naar Malinese normen inclusief lager middelbaar.

 

De groentetuin wordt dubbel zo groot

De tuin zal in omvang meer dan verdubbeld worden.  Caritas zal ons ondersteunen zodat (http://www.caritas.be/ ) we niet enkel de oppervlakte verdubbelen maar    ook een magazijn bouwen om de geteelde groenten en gierst in op te slaan.

Daarnaast zullen er extra waterbekkens gebouwd worden die de bevloeiing

mogelijk moeten maken.  Naast het kweken van groenten voor de kinderen kan

het verkopen van de groenten een stap zijn  naar zelfredzaamheid.  We zullen

nagaan of van de opbrengst van de tuin we de dagelijkse werking van de school kunnen financieren.     


Bouw van een nieuwe waterput en watertoren

Als je de tuin verdubbelt heb je extra water nodig.  Daarvoor gingen we ten

rade bij Ninafri (http://www.ninafri.be/ ).  Deze organisatie is gespecialiseerd

in het aanleggen van waterputten. Ninafri is normaal actief in Niger maar zal in

Tougoumé een eerste project starten in Mali.

Er zal een nieuwe waterput geboord worden (115 meter diep).  Naast de put zal een watertoren gebouwd worden die gevuld gaat worden met een zonnewaterpomp.  Zo zal er op een ecologische manier water opgepompt worden voor de bevloeiing van de tuinen.Oogst mislukt en nu dreigt er hongersnood

Door een gebrek aan water is de graan oogst in Tougoumé en de rest van de regio mislukt.  Hierdoor ontstaat er hongersnood in noord- Mali.  De FVST zal de school ondersteunen om naast onderwijs ook voldoende voedsel voor de kinderen te voorzien.


Het klimaat in Mali blijft zeer wispelturig en daardoor blijft de bevolking zeer kwetsbaar in de voorziening van de primaire levensbehoeften.  Wij hopen mede door uw steun ook hier een helpende hand te kunnen reiken.

Februari 2014


Eddy werd feestelijk onthaald

Na bijna drie jaar afwezigheid vanwege de onveilige situatie in het land, heeft onze voorzitter, Eddy De Laeter  een bezoek gebracht aan het project in Tougoumé Mali.  Hij heeft vastgesteld dat ondanks het feit dat we enkel via mail en telefoon konden communiceren het project over het algemeen loopt zoals we mogen verwachten.  Het aantal kinderen is toegenomen, de opgebouwde infrastructuur is degelijk gebouwd en de structuur staat stevig op zijn poten.  Dit niet in het minst door toedoen van onze lokale contactpersoon Augustin Togo.


Toch zijn er een aantal zaken die we kritisch gaan opvolgen.  Een leraren te kort zorgt ervoor dat er één klas leeg staat, van de 700 aangeplante bomen heeft maar 15% het overleefd door de droogte en het gebrek aan water,  en de waterput kon niet volledig afgewerkt worden.   Ondanks deze aandachtspunten is er de afgelopen jaren veel gerealiseerd en willen we een volgende stap zetten naar zelfredzaamheid.  Dankzij uw hulp en een samenwerking met sympathiserende organisaties maken we grote plannen voor 2014.       


Lees hier het opvolgingsverslag.                             Mee Foto's

Copyright © All Rights Reserved