201310
Erkenning in de vorm van een diploma


Van het ministerie van administratie ontvingen we een diploma als dank voor de

steun die het Schoolproject Tougoumé brengt aan de ontwikkeling van de regio

op het vlak van onderwijs.  Deze erkenning bevestigt opnieuw het belang dat de lokale autoriteiten hechten aan initiatieven zoals het onze. 

   

We zijn daarom blij en trots op deze blijk van waardering.
Rijstoogst mislukt

Ondertussen is de rijstaanplanting mislukt vanwege een ernstig tekort aan regen dit seizoen.  Het zaairijst zal nu aangewend worden als voedsel voor de kantine. Daarom werd beslist om volgend jaar gierst en boontjes aan te planten omdat deze een hogere succesfactor hebben.  De totale oogst van gierst en bonen moet volstaan om volgend jaar volledig de middagmalen voor de kinderen te leveren. 


Doelstelling is om 2 hectare aan te planten. Dit is nodig omdat vanaf volgend schooljaar er geen gierst meer geleverd wordt door de World Food Program

( WFP/PAM).


Ook de tuin van de school wordt in oppervlakte verdubbeld naar 5000 m².  Hier zal wel een oplossing gezocht moeten worden voor de bevloeiing van het terrein.


De kantine moet op termijn zoveel mogelijk zelfbedruipend worden.

Oktober 2013


Record aantal leerlingen

Het nieuwe schooljaar gaat van start met 280 kinderen in de lagere school en 20 ingeschreven leerlingen in het college

(7de leerjaar).  Een 30 tal nieuwe leerlingen uit het verderaf gelegen Danibombo gaan nu naar een eigen school  ter plaatse ipv. naar Tougoumé.  Het schoolgeld dat betaald wordt door de ouders om hun kinderen school te laten lopen bedraag 450 CFA/ jaar (ongeveer 0,70 euro).  Meer kan in de arme rurale gebieden van Mali niet gevraagd worden.


Feestelijke opening van het nieuwe klaslokaal

Veel hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig bij de feestelijke ingebruikname

van het extra klaslokaal voor het 7e leerjaar. Begin 2014 zullen we starten met de

bouw van het klaslokaal zodat we volgend schooljaar een volwaardig 8ste jaar

kunnen aanbieden.                                                    Meer foto's ......


Waterput en avondlessen starten opnieuw in januari

Na de oogst zullen de avondlessen in januari opnieuw opgestart worden.

Het verder graven van de waterput zal ook in januari hervat worden. Zonder verder tegenslagen zal de school begin volgend jaar over een eigen watervoorraad kunnen beschikken.

Copyright © All Rights Reserved