201304

Hygiëne blijft belangrijk

Omdat in Mali met de handen gegeten wordt is het wassen van de handen nog belangrijker dan hier in het Noorden.  Bij de nieuwe refter zullen nu tonnen met water worden geplaatst waar de kinderen aan een kraantje hun handen kunnen wassen alvorens te gaan eten.  Het water wordt opgevangen en zal dienen voor de irrigatie van de  tuin en boomgaard.


Avondonderwijs

Vanuit de dorpsraad werd gevraagd of er avondonderwijs voor (jong) volwassenen gegeven kon worden.  Veel inwoners van Tougoumé kunnen immers niet lezen en schrijven.  Het succes van de school zorgt er voor dat ook een oudere groep interesse heeft om toegang te krijgen tot onderwijs.

Om dit te kunnen faciliteren werd een zonnepaneel en batterij aangeschaft die voor voldoende licht moet zorgen tijdens de lessen.  Dankzij een investering van 326 euro zullen 26 jong volwassenen (waarvan 8 vrouwen) leren lezen en schrijven.  Dat de vraag vanuit het dorp zelf kwam bewijst het dat men zich bewust wordt van het nut van onderwijs.


April 2013


Bouw van extra klaslokaal is gestart

Samen met Augustin heeft de FVST de mogelijkheid onderzocht om met drie extra leerjaren een naar Malinese normen  “école complète” te vormen in Tougoumé.   Omdat de investeringen in drie klaslokalen voor onze vereniging financieel niet haalbaar zijn werd besloten om dit jaar één klaslokaal te bouwen (9000 euro).  Afhankelijk van de financiële draagkracht van de FVST zullen de komende twee jaren elke keer één klaslokaal bijgebouwd worden om dan in 2015 een volledige lagere cyclus aan de kinderen te kunnen aanbieden.  Het arrondissement en de gemeenschap staan in voor de extra leraars en de jongeren van het dorp zullen de stenen kappen die nodig zijn voor de bouw van het eerste klaslokaal. Als de drie klaslokalen in gebruik genomen zijn zal de capaciteit van de school oplopen tot 500 leerlingen.     

  Meer foto's

                                                                                             

In ruil voor de bouw van het klaslokaal zal het dorp zeven braak liggende gronden met natuurlijke waterbevloeiing gaan verbouwen.  Dit moet voldoende gierst en rijst opleveren om de ganse kantine voor 9 klassen te bevoorraden.   Dit is een volgende stap waarin de gemeenschap van Tougoumé zich engageert om zelf in te staan voor het leveren van de middelen voor  een middagmaal.  Weer een grote stap voorwaarts naar zelfredzaamheid.


Een eigen waterput voor de school

Om het project verder duurzaam te ontwikkelen was er nood aan een eigen waterput op de gronden van de school.  De middagmalen, tuin, boomgaard en de aanplanting van de 900 bomen (tegen ontbossing) zorgen voor een stijgende vraag naar water. 


In december 2012 heeft de vereniging via de gemeente Stabroek een subsidie aanvraag ingediend bij Pidpa die via hun ontwikkelingsproject Hydroplus subsidies verlenen aan organisaties die zich bezig houden met projecten die gemeenschappen of scholen toegang geven tot drinkbaar water. 


Ons project werd door Hydroplus gekozen.  In maart ontving voorzitter Eddy De Laeter een cheque ter ondersteuning van ons waterput project.  Ondertussen werd gestart met het graven van de put.

Copyright © All Rights Reserved