201302

Februari 2013


Refter officieel in gebruik genomen

De refter is officieel in gebruik genomen.  De notabelen (schoolinspectie,

delegatie van de gouverneur, arrondissementsperfect) van de regio zijn naar

Tougoumé gekomen om de feestelijke ingebruikname te vieren.  Met deze

moderne refter is de school de eerste in de regio van Mopti die beschikt

over een plaats waar de kinderen afgeschermd van de natuurelementen hun

maaltijd kunnen nuttigen.  Voor de mensen en vooral voor de kinderen van

Tougoumé is de ingebruikname van de refter een licht in de donkere tunnel. 

Het bewijst dat in moeilijke omstandigheden nog steeds zaken mogelijk zijn en

dat geeft moed naar de toekomst toe.


                                                                               

                                                                                                        Meer foto's

Vluchtelingen en 50 extra kinderen op school

In Mali is een grote vluchtelingen stroom op gang gekomen.   Vanuit het noorden waar de gevechten nog steeds aan de gang zijn vluchten mensen naar het zuiden waar het leven zo goed en zo kwaad mogelijk wordt verder gezet.   Zo ook in Tougoumé waar een groot aantal vluchtelingen is neergestreken.  Onder hen 50 kinderen die nu ook school lopen in Tougoumé en ’s middags mee aanschuiven voor een maaltijd.  Dit is een extra belasting voor ons budget maar in de huidige omstandigheden meer dan gerechtvaardigd.


De Schoolbanken zijn er

Enkele maanden geleden konden we schoolbanken bestellen in Bandiagara aan

sterk gereduceerde prijzen.   Deze banken werden de afgelopen week geleverd

en werden gelijk in gebruik genomen vanwege het extra aantal kinderen dat nu

school loopt.


Extra leraar

Het dorp is zo onder de indruk van het engagement van Augustin en van het

schoolproject dat ze zelf een  extra leraar in dienst hebben genomen. 

Hiermee bevestigen ze hun steun aan het project en zetten we een volgende stap

naar de zelfredzaamheid van het project.   Eén van de doelstellingen van het

project was om de gemeenschaap meer en meer te laten participeren in de

financiering van het project.  Op deze manier zetten we een grote stap.


Onderzoek van een nieuw project

Momenteel worden er enkel lessen gegeven van het 1e tot en met het 6e leerjaar terwijl  in Mali de lagere school in principe uit twee cycli bestaat. De eerste cyclus van het 1e tot het 6e leerjaar en de tweede cyclus van het 7e tot het 9e leerjaar.  Augustin's  nieuwe project  bestaat er in om het huidig  schooltje te voorzien van drie extra klaslokalen zodat alle kinderen die dat wensen, binnen hun eigen gemeenschap naar school kunnen gaan. Daardoor kan men een volledige opleiding aanbieden met aansluitend de tweede cyclus van het 7e tot het 9e leerjaar. Zo ontstaat naar Malinese normen een "école complète".


Volgens Augustin ondersteunt de perfect van het arrondissement dit idee en zou de staat en het dorp bereid zijn 4 extra leraars (wiskunde/taal/enz) te betalen.  De jongeren van het dorp hebben aangeboden om 5000 stenen te leveren voor de bouw van de nieuwe klaslokalen en de rest gratis uit te hakken en te leveren.  Wij juichen toe dat dit soort initiatieven vanuit de lokale gemeenschap komen en samen met Augustin onderzoeken we de haalbaarheid van dit project.e.


Copyright © All Rights Reserved