201301

Januari 2013Fruit en Groenten

Onze inspanningen beginnen letterlijk en figuurlijk vruchten af te werpen. 

Augustin, onze contactpersoon, heeft laten weten dat er de komende week

een 100-tal sinaasappels geplukt zullen kunnen worden.

 

Tevens zal ongeveer 1000 kilo uien geoogst worden.  De sinaasappels zullen

verdeeld worden onder de kinderen van de school, de uien zullen op de lokale

markt verkocht worden  tegen 250 CFA/kilo (0.38 euro/kilo). 

De opbrengst van de uien zal weer in de school geïnvesteerd worden.


Capaciteit school

Momenteel zitten we aan 60 tot 70% van de maximum capaciteit van de school.  Recentelijk zijn er 23 nieuwe leerlingen doorverwezen naar het volgende schooljaar vanwege capaciteit problemen.  Weldra worden de nieuwe schoolbanken geleverd en zullen deze problemen van de baan zijn en dan kunnen we de volledige capaciteit van de school benutten.


                 

Sensibilisatie

De school in Tougoumé wordt, mede onder impuls van Augustin,  zo langzamerhand een pilootschool ten westen van Bandiagara.  De burgemeester van Bandiagara heeft de gouverneur van de regio uitgenodigd voor een bezoek aan de school in Tougoumé.

Samen met een delegatie van 7 personen vertrekt Augustin op sensibiliseringscampagne in de naburige dorpen.  Op een week tijd zal de delegatie 22 dorpen met lokale scholen, één voor één,  bezoeken om de werking van de school in Tougoumé toe te lichten.   De organisatie Save The Children sponsort de benzine en eten voor de 8-koppige delegatie bestaande uit: 2 leerlingen van de school,  1 président du CGS, 1 thésaurier, 1 président de Association de Parents d'élèves, 1 femme en charge de la scolarisation des filles en Augustin.   Doel  is om de lokale notabelen van de dorpen te sensibiliseren om zo de ouders van de kinderen te stimuleren hun kinderen overdag naar school te sturen en ’s avonds naar de Koranschool.

 


Tougoumé goed zichtbaar op Bing


Op de website van Bing kan je een hele goede satellietfoto bekijken

van Tougoumé waarop het dorp en de school op staat.

Links zie je de school en de tuin en de leraarsverblijven. 

In het midden de waterput met rechts de tuinen van het dorp

en het dorp zelf.

Copyright © All Rights Reserved