201106

Juni 2011


Door het gebruik van de waterpomp, waardoor het debiet op de leiding te groot werd, is de waterleiding stuk en moet er een nieuwe aangelegd worden.  Ditmaal één die bestand is tegen de hoge druk waarmee het water naar de waterbekkens wordt gepompt.


Copyright © All Rights Reserved