201102

Februari 2011


Onze voorzitter Eddy De Laeter vertrekt naar Tougoumé om er zich van te vergewissen dat de investeringen die we hebben gedaan ook goed terecht zijn gekomen.  Hij stelt vast dat alle investeringen daar zijn waar ze horen te zijn. 


Augustin en de schoolraad hebben systemen uitgewerkt zodat er gezorgd wordt voor de middagmalen en voor het bewerken van de tuin.  In de tuin is een proef zaaiing van uien gebeurt en zijn bomen (Mango’s en Citrusbomen)aangeplant die later onze boomgaard moeten gaan vormen. 
Samen met de Augustin en de schoolraad overlegt Eddy de verdere uitbouw van het project.
Copyright © All Rights Reserved