201008

Augustus 2010


De werken aan de tuin vangen aan.  Om rondtrekkend vee uit de nog aan te leggen tuin te houden wordt een stekelige levende haag geplant.  Omdat de haag de eerste jaren niet afdoende zal zijn wordt een stenen muur rond de tuin gebouwd.  De jongeren van het dorp kappen de stenen uit de rotsen en bouwen de muur rond de tuin.De FVST investeert in een waterleiding die van de waterput naar de tuin wordt

aangelegd.  Daar worden twee waterbekkens gebouwd die moeten gaan dienen

voor de irrigatie van de tuin.


Copyright © All Rights Reserved