201004

April 2010


In april 2010 werd de Feitelijke Vereniging Schoolproject Tougoumé opgericht.  Deze vereniging heeft als doelstelling om alle kinderen van Tougoumé te leren lezen en schrijven.  Om dit te realiseren is het plan opgevat om de kinderen ’s middags een maaltijd aan te bieden. 


Aangezien Mali één van de armste landen ter wereld is waar 70%  analfabeet is kan een middagmaal een stimulans zijn om naar school te komen en te leren lezen en schrijven.  De FVST is ervan overtuigd dat onderwijs de eerste stap is om uit de armoede te geraken. 


Naast het geven van een maaltijd willen we graag de lokale bevolking stimuleren om zelf mee te werken aan de ontwikkeling van hun regio.  Daarom wordt naast de school ook een groentetuin aangelegd, dit in nauwe samenwerking met de lokale bevolking van Tougoumé.

Copyright © All Rights Reserved