201608

Copyright © All Rights Reserved

Helaas eerst echt droevig nieuws

 

Dit voorjaar zijn 2 dierbaren ons ontvallen.

 

Bij ons in het noorden overleed Colette, medeoprichtster van ons project, na een moedige strijd.

Colette heeft het project mee doen groeien tot wat het nu is. Bovenal verloren we een goede vriendin. Haar stralende glimlach en opgewektheid zullen we ons blijven herinneren.

 

De FVST ontving van het “Comité de Gestion Scolaire” en de dorpsraad van Tougoumé een

" lettre de condoléance". De gemeenschap daar heeft besloten om ter ere van Colette de schoolrefter naar haar te vernoemen. Zo zal de gedachte aan Colette levendig gehouden worden bij alle kinderen van Tougoumé die dagelijks in de refter, gebouwd door ons schoolproject, hun middagmaal komen eten.

 

In het zuiden overleed enkele weken later , daags na zijn geboorte, Edouard, het zoontje van schooldirecteur Augustin Togo (onze vertrouwensman in het zuiden) en zijn vrouw Hawa.

 

Ter nagedachtenis van Colette en Edouard zullen we ons blijven inzetten voor deze scholengemeenschap.

 

In het zuiden werken we verder

 

Danibombo

 

Nadat we de financiering rond hadden, waar velen onder jullie toe bijgedragen hebben, kunnen we nu een tweede school ondersteunen.

We starten deze maand met de bouw van een 1e klaslokaal in Danibombo, een dorp op 12 km van Tougoumé. De stenen worden gekapt door de jongeren van het dorp (in ruil voor een middagmaal).

 

Het lokaal zal normaal gezien klaar zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar (oktober). Zo zullen er ca. 70 kinderen van Danibombo hun eerste onderwijs kunnen genieten, beschermd van weer en wind, en in hun eigen dorpsomgeving ...

 

 

 

Oogst ziet er goed uit

 

De oogst in de school van Tougoumé voor dit jaar ziet er succesvol uit. Enkel de kolen hebben het niet gehaald.

Alle andere groenten en fruit deden het uitzonderlijk goed. De ingebruikname van de watertoren ,samen met het dagelijks bevloeien, hebben duidelijk resultaat afgeworpen.

 

Twaalf bananenbomen produceren al vruchten. Er werden er 39 extra aangeplant. In totaal zijn er 150 tot 200 kg uien gedroogd, gestampt en opgeslagen in het magazijn Ze worden later verkocht als de prijzen hoger zijn.

 

 

 

 

 

Vertraging met de bouwwerken

 

Drie van de vijf leraarsverblijven zijn klaar. Door een tekort aan gekapte stenen is de bouw van de overige 2 tijdelijk stil gevallen.

We hopen toch klaar te geraken tegen eind dit jaar. Met de beschikbare stenen werden eerst de nieuwe schooltoiletten af gewerkt.

 

 

Klik op de foto's om te vergroten